Manchester City v West Bromwich Ms +7
Leganes v Sevilla Ms 1
Monaco v Montpellier Ms 2